Category - Dịch nội dung website

Dịch các bài viết từ nguồn báo nước ngoài cho website Việt Nam, chuyển ngữ website tiếng Việt sang tiếng Anh