Dịch luận văn

Luận văn kinh tế – tài chính – ngân hàng

Chúng tôi đã dịch rất nhiều luận văn thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh. Khách hàng của chúng tôi học chương trình thạc sĩ của nhiều trường khác nhau như VCU, NEU, HUST, HUBT, UEB – VNU… Việc dịch luận văn của chúng tôi đều được đánh giá cao về chất lượng và tiến độ. Chưa một luận văn nào bị chậm deadline. Khách hàng luôn tin tưởng vào chất lượng dịch luận văn của www.dichluanvan.net.

Dưới đây là một số luận văn chúng tôi đã dịch và hoàn thiện cho khách hàng. Vì lý do bảo mật thông tin cho khách hàng nên chúng tôi không để tên của các tổ chức, cơ quan có trong tiêu đề luận văn.

TT

Tên

Năm

Trường

1 Đào tạo nguồn nhân lực tại cơ quan …., Bộ Quốc Phòng.Human Resources Training at the Agency of…. 2014 VCU
2 Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về Hệ thống thông tin Hỗ trợ quản lý tại ngân hàng….Assessing employee satisfaction to Management Support Information System at …. 2014 VCU
3 Quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần…Investment project management at…. 2014 NEU
4 Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP………..Financial appraisal of Investment projects in Lending activities from at ………. 2014 VCU
5 Tạo động lực lao động tại chi nhánh ngân hàng…………Work motivation at……….. 2014 VCU
6 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Công ty…….”Solutions to improve quality of mobile telecom service at….. 2014 HUBT
7 Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của công ty cổ phần…..Marketing solutions to develop pharmaceutical market in Quang Ninh province of…….. 2014 NEU
8 Phát triển dịch vụ tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP…..Developing Credit service to Small and Medium Enterprise Customers at …….. 2013 VCU
9 Nghiên cứu về công tác đào tạo nhân lực tại ngân hàng……Researching the employee training work at…… 2013 HUST
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tiền gửi tiền gửi tiết kiệm đến sự thoả mãn của khách hàng tại Ngân hàng….Researching effects of savings deposit service quality on customer satisfaction at…. 2014 AOF
10 Hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng ….trong giai đoạn từ 2014-2020Completing business development strategy of….in the period from 2014 to 2020 2014 VCU
11 Chiến lược phát triển thị trường tại Hà Nội của công ty…..Development strategy of Hanoi market of…….. 2013 NEU
Phát triển đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp tại công ty cổ phần…….Building professional accountants at……. 2013 VCU
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty…Factors that affect employee satisfaction at…. 2014 HUST
12 Xây dựng mối quan hệ khách hàng trong phát triển thị trường mới của công ty……Building customer relationship in developing new markets of …. 2014 HUBT
13 Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ cấp phòng ban tại Ngân hàng TMCP….Raising leadership capacity of department leaders at…… 2014 UEB-VNU
14 Văn hóa doanh nghiệp – vấn đề cấp thiết tại tổng công ty xây dựng…..Company culture – an urgent issue at ….. 2013 ULAS
15 Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của khách sạn…., Hà Nội.Solutions to improve business performance of…….Hotel, Hanoi. 2013 NEU
16 Cấu trúc thị trường và tính cạnh tranh của công ty CP….Market structure and competitiveness of……… 2014 VCU
Bình luận

About the author

admin