Dịch luận văn

Luận văn xã hội – văn hóa

Bên cạnh các luận văn về kinh tế – tài chính, số lượng luận văn về văn hóa, xã hội cũng khá nhiều.  Luận văn thường tập trung vào các lĩnh vực như lịch sử Việt Nam, ngôn ngữ học, văn hóa học, nhân học, quản trị nhân lực…

Dưới đây là danh sách các luận văn thuộc khối văn hóa – xã hội đã được thực hiện bởi Nhóm Biên Dịch. Vì lý do bảo mật thông tin cho khách hàng nên chúng tôi không để tên của các tổ chức, cơ quan có trong tiêu đề luận văn.

TT

Tên

Năm

Trường

1 Nghiên cứu đời sống của dân tộc Mường tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Researching life of Muong people in Lac Son District, Hoa Binh Province, Vietnam

2013 USSH
2 Ảnh hưởng của tiếng nước ngoài trong văn học hiện đại Việt Nam

Effects of foreign languages to Vietnamese modern literature

2013 USSH
3 Nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên tại làng trẻ em….

Perception on reproductive health of adolescents at….

2014 ULSA
4 Giải pháp giảm thiểu bạo lực gia đình cho các hộ gia đình tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Solutions to minimize domestic violence of households in Phu Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An province.

2012 ULSA
5 Phương pháp dạy ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ tại một số trường tiểu học tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Teaching methods to children with autism at some elementary schools in Dan Phuong District, Hanoi city.

2014 HNUE
6 Tự thiêu và ảnh hưởng của  nó trong đấu tranh tôn giáo

Self-immolation and its effects in religious fightings.

2014 USSH
7 Biến đổi văn hóa phố nghề thăng long từ đầu thế kỷ 20 đến nay (trường hợp phố Hàng Đồng)

Changes of Thang Long craft villages from the early 20th century to the present (the case of Hang Dong street)

2013 HUC
8 Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên dưới góc nhìn chuyên gia.

Conserving space of Gong culture in the Central Highlands of Vietnam under expert perspective

2013 USSH
9 Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường.

Improving effectiveness of administrative reform at one-stop-shop section, Vietnam Environmental Administration, Ministry of Natural Resources and Environment.

2013 NAPA

Bình luận

About the author

admin