Quy trình giao dịch

Điều quan trọng khi giao dịch với chúng tôi là khách hàng không cần phải ĐẶT CỌC tiền dịch. 

characters-people-making-credit-card-transaction_53876-32630

Với dịch vụ dịch thuật Anh Việt của chúng tôi, quy trình tiếp nhận tài liệu – dịch thuật – bàn giao bản dịch được tiến hành như sau:

Bước 1: Liên lạc với khách hàng, thỏa thuận nội dung dịch thuật và báo giá.

Bước 2: Khách hàng gửi bản dịch qua email. Nếu bản cứng, khách hàng gửi COD chúng tôi nhận và thanh toán tiền ship.

Bước 3: Tiến hành dịch và tinh chỉnh bản dịch cho đến khi hoàn thành.

Bước 4: Gửi bản dịch cho khách hàng xem trước để đánh giá chất lượng. Nếu có yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ điều chỉnh bản dịch theo yêu cầu đó.

Bước 5: Khách hàng hài lòng với bản dịch và thanh toán.

Bước 6: Hoàn tất giao dịch, cảm ơn khách hàng, hẹn cơ hội phục vụ tiếp theo

Bình luận