Chính sách giá

Chúng tôi áp dụng DUY NHẤT một mức giá 40.000/trang cho mọi loại tài liệu khi khách hàng sử dụng dịch vụ dịch luận văn tiếng Anh hoặc dịch tiếng Anh chuyên ngành.  Mức giá dịch này áp dụng cho mọi loại tài liệu bao gồm tài liệu chuyên ngành khó. Khi số lượng tài liệu nhiều chúng tôi áp dụng chính sách giảm giá rất ưu đãi.

Chính sách giá cụ thể cho từng nội dung như sau:

+ Về dịch luận văn:

– Giảm phí dịch khi tổng số trang dịch lớn hơn 50.

– Hỗ trợ làm slide tiếng Anh MIỄN PHÍ.

– Hỗ trợ chỉnh sửa luận văn MIỄN PHÍ (khi số trang chỉnh sửa không nhiều hơn 3).

– Hỗ trợ dịch các thư từ qua lại giữa học viên và giáo viên nước ngoài (hoàn toàn MIỄN PHÍ)

– Chiết khấu phù hợp khi số lượng trang dịch nhiều.

+ Về dịch khác: 

– Không thu thêm phụ phí khi dịch tài liệu chuyên ngành.

– Tính phí công chứng theo giá nhà nước (không thu thêm phí dịch vụ).

– Giao nhận tài liệu MIỄN PHÍ tại Hà Nội. Với khách hàng ở xa chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh MIỄN PHÍ.

– Có giảm giá khi dịch với số lượng nhiều.

Bình luận