Dự án tiêu biểu

www.dichluanvan.net xin đăng một số tài liệu đã dịch gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch luận văn sang tiếng Anh, dịch tài liệu tiếng Anh, dịch thuật Anh Việt…Đây chỉ là một số dự án chúng tôi đã thực hiện trong 3 tháng gần nhất. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật hàng tháng.

Bình luận